111_0004.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.3 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 20. 5. Poslanici su u prvom čitanju prihvatili i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH kojeg su predloži- li poslanici Saša Magazinović (SDP), Jasmin Emrić (A-SDA) i Šemsudin Mehmedović (SDA), a odnose se na bolje definiranje krivičnih djela terorizma. Nije bilo dovoljno glasova poslanika iz Republike Srpske za Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju, kojeg su predložili poslanici Naše str- anke Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, a koji predviđa ukidanje paušala, te je upućen Kolegiju na usaglašavanje.prethodna    <<  1, 2, 3, 4  >>    slijedeća