415_0011.htm 415.10 - Fakturisanje se obavlja na temelju realiziranih naloga za emitiranje, za svaku narudžbu ponaosob po Cjenovniku važećem na dan plaćanja. - Za plaćanje unaprijed cjelokupne narudžbe prije početka emitiranja, odobrava se popust u visini 5%. - Agencija za oglašavanje stječe pravo na agencijski popust na Teletekstu BHT-a sklapanjem i realizacijom ugovora o emitiranju oglasnih poruka. - Agencijski popust iznosi 10%. Ovaj je popust jedinstven. - PDV nije uračunat u cijene i isti pada na teret oglašivača.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća