416_0002.htm 416.1 CJENOVNIK USLUGA OGLAŠAVANJA POLITIČKIH SUBJEKATA S OPŠTIM USLOVIMA ZA FEDERALNU TELEVIZIJU  OPĆI IZBORI 2022. godine I CIJENE EMITOVANJA FTV Vrijeme Termin Cijena Prekid Blok za Cijena ispred sekundu za sek. od poč.- 11.45 h F 5 KM 7 KM 12.30 - 16.00 h D 7 KM 8 KM 16.00 - 19.15 h B 15 KM 25 KM 20.00 - 23.00 h A 30 KM 40 KM 23.00 - 00.00 h C 10 KM 12 KM 00.00 - do kraja E 6 KM 8 KMprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća