../100/100_0001.htm 416.9 Tehničke usluge Cijena KM Elektronska sinhronizacija sa izborom muzike do 60 sekundi 100 KM - svaka daljnja minuta 50 KM Ispis teksta 50 KM Presnimavanje na nosač slike zvuka (nosač slike zvuka obezbjeđuje naručilac) 50 KMprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća