../200/250_0001.htm 416.8 II CIJENE PRODUKCIJE Sadržaj Opis produkcije Cijena KM Telop Dostavljena slika ele- ktronski JPG format + Elektronska singhoniza- 250 KM cija sa izbornom muzikom + ispis teksta Tehničke usluge Cijena KM Kompjuterska obrada gotovog materijala 90 KM Izbor muzike do 60 sekundi 40 KM - svaka daljnja minuta 20 KM Elektronska sinhronizacija do 60 sekundi 60 KM - svaka daljnja minuta 30 KMprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća