416.22 3. Narudžbe sa sadržajem oglašavanja dostavljaju se najkasnije 48 sati prije emitiranja. 4. Javni elektronski medij omogućit će pod jednakim uslovima u periodu od 30 dana prije dana održavanja izbora plaćeno političko oglašavanje političkim subjektima u trajanju od najviše 30 minuta sedmično. 5. Narudžbe za plaćeno političko oglašavanje politički subjekti mogu dostaviti direktno, odnosno preko pravnih ili fizičkih lica, koje politički subjekti za to ovlaste. ____________________________ Džemal Šabić, generalni direktor RTVFBiH ___________________________ Goran Samardžić, predsjednik UO RTVFBiHprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća