416_0014.htm 416.13 5. Narudžbe za plaćeno političko oglašavanje politički subjekti mogu dostaviti direktno, odnosno preko pravnih ili fizičkih lica, koje politički subjekti za to ovlaste. IV OPŠTI USLOVI PRUŽANJA MARKETINŠKIH USLUGA A) USLOVI PLAĆANJA 1. Plaćanje se vrši unaprijed prije početka emitovanja na osnovu izdate profakture avansne fakture. 2. U cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost koji ide na teret naručitelja.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća