../100/100_0001.htm416_0021.htm 416.20 III TEHNIČKE USLUGE Elektronska sinhronizacija sa izborom muzike do 60 sekundi 100 KM IV OPŠTI USLOVI PRUŽANJA MARKETING USLUGA A) USLOVI PLAĆANJA 1. Plaćanje se vrši unaprijed prije početka emitovanja na osnovu izdate avansne fakture. 2. U cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost koji ide na teret naručitelja.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća