416_0015.htm 416.14 B) EMITOVANJE I PRODUKCIJA 1. RTVFBiH neće emitovati materijal naručitelja u slučajevima: a) ako materijal ne odgovara tehničkim standardima (tehnička ispravnost, standard) i programskim odrednicama za emitovanje na RTVFBiH, te zakonskim propisima; b) ako se u terminu predviđenom za emitovanje plaćenih političkih poruka emitira ili prenosi neka druga emisija od javnog interesa, ili ako u određenom terminu emitovanje nije moguće zbog više sile; c) u drugim slučajevima - ako se naručitelj ne pridržava ugovorenih odredbi odnosno opštiih uslova na štetu javnih RTV servisa; d) ako naručitelj nije dostavio dokaz o regulisanju autorskih i drugih prava;prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća