416.17 7. Za emitovanje materijala koji sam proizvede, RTVFBiH će osigurati autorska i izvođačka prava, ako s naručiteljem nije dogovoreno drukčije. RTVFBiH će nakon završenog snimanja predati naručitelju jednu kopiju promotivnog materijala kojeg su sami proizveli na zahtjev naručitelja. 8. U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu. ___________________________ Džemal Šabić, generalni direktor RTVFBiH ___________________________ Goran Samardžić, predsjednik UO RTVFBiHprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća