416_0003.htm 416.2 POSEBNI TERMINI Serijski, filmski, dramski program, revijalni i zabavno-muzički program u terminu 20.00 - 23.00 h Vrijeme Prog. Termin Blok Prekid ispred cijena Cijena za za sek. sekun. 16.00 - 19.15 h B-1 25 KM 30 KM 20.00 - 23.00 h A-1 35 KM 40 KM 23.00 - 00.00 h C-1 15 KM 20 KM 00.00 - do kraja E-1 8 KM 10 KM Subota i Nedj. Od poč. 10 KM 12 KM do 16.00 Filmovi i sub.i nedj. serije od poč.do 12 KM 15 KM 16.00prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća