416_0016.htm 416.15 e) ako sadržaj nije u skladu s programskim načelima RTVFBiH; f) ako oglašavanje nije naručeno putem narudžbe u pisanom obliku; g) ako materijal nije u skladu sa PRAVILNIKOM o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora  Sarajevo, 28.02.2018. godine h) ako je oglas ili sadržaj oglasa za plaćeno političko oglašavanje protivan Ustavima i zakonima BiH i Federacije BiH. 2. Materijal za emitovanje (BETA DVD) i narudžbu naručitelj mora dostaviti najmanje 48 sati prije emitovanja. 3. Minimalna dužina trajanja poruke TV spota za emitovanje je 5 sekundi.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  >>    slijedeća