../200/200_0001.htm../600/600_0001.htm../600/600_0001.htm../800/800_0001.htm../600/600_0001.htm415_0012.htm 415.11 DOPUNA CJENOVNIKA Pored već ponuđenih opcija za oglašavanje na teletekstu u skladu sa Cjenovnikom Teleteksta BHT i Televizije Federacije BiH (direkatn pristup, odvojeno za svaki kanal), ovom prilikom nudimo aranžman - zakup stranica teleteksta za on-line oglašavanje istovremeno na oba kanala. ON LINE PRISTUP 1 mj. 6 mj. 12 mj. samo FTV 2 000 11 000 20 000 KM samo BHT 2 000 11 000 20 000 KM FTV + BHT 3 200 17 600 32 000 KM 2x1 600 2x8 800 2x16 600 KMprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća