599_0016.htm 599.15 Halilović (Hamid) Hamed 1954 Halilović (Hasan) Hasib 1929 Halilović (Hasan) Salko 1938 Halilović (Hasib) Šaban 1950 Halilović (Ibrahim) Asim 1951 Halilović (Ibro) Rašid 1960 Halilović (Juso) Asim 1928 Halilović (Munib) Hakija 1969 Halilović (Munib) Zulfo 1964 Halilović (Osman) Esed 1938 Halilović (Osman) Nurdin 1936prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  >>    slijedeća