599.58 Spisak žrtava za ukop 11.7. 43. Duraković (Jahija) Huso 1964.god. 44. Duraković (Mušan) Bajro 1952.god. 45. Džananović (Mustafa) Mujo 1975.god. 46. Džananović (Nezir) Rasim 1953.god. 47. Džananović (Zekir) Sevlet 1977.god. 48. Đozić (Alija) Hedib 1962.god. 49. Efendić (Edhem) Mevludin 1976.god. 50. Ejubović (Hasib) Hasan 1956.god. 51. Ejubović (Osman) Suljo 1940.god. 52. Fejzić (Nezir) Nesib 1961.god. 53. Gojčinović (Mujo) Ahmet 1940.god.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  >>    slijedeća