599.82 Spisak žrtava za ukop 20.9. 20. Delić (Nezir) Sabahudin 1975. 21. Delić (Selim) Azem 1970. 22. Delić (Selim) Aziz 1962. 23. Delić (Selim) Eniz 1975. 24. Dervišević (Rifet) Fahro 1975. 25. Dizdarević(Hedib)Husein-Osman 1955. 26. Dubičić(Mehmedalija)Hajrudin 1958. 27. Džafić (Džafer) Osman 1957. 28. Džafić (Ibro) Mehmed 1945. 29. Džafić (Meho) Samir 1972.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  >>    slijedeća