599.59 Spisak ×rtava za ukop 11.7. 54. Had×iŠ (Nesib) Junuz 1951.god. 55. HajdareviŠ (Alaga)Kadrija 1961.god. 56. HaliloviŠ (Alija) Ferid 1966.god. 57. HaliloviŠ (Alija) Sabahet 1956.god. 58. HaliloviŠ (Hajro)Hajrudin 1969.god. 59. HaliloviŠ (Hasib) Munib 1952.god. 60. HaliloviŠ (Nazif) Sabrija 1964.god. 61. HaliloviŠ (Osman) Salko 1957.god. 62. HasanoviŠ (Ahmo) Őaban 1943.god. 63. HasanoviŠ (Edhem) Muhamed 1974.god. 64. HasanoviŠ (Hasan) Asim 1969.god.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  >>    slijedeŠa