599_0055.htm 599.54 ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI - ukop POTOČARI 11.7.2003.GODINE Prezime (ime oca) ime 1. Abidović (Šaban) Ragib 1933.god. 2. Ademović (Osmo) Adem 1961.god. 3. Ademović (Osmo) Bajro 1970.god. 4. Ahmetović (Mehmed) Meho 1976.god. 5. Ahmetović (Mehmed) Mevlid 1971.god. 6. Ahmetović (Mujo) Mirsad 1976.god. 7. Ajšić (Ćamil) Ismet 1943.god. 8. Ajšić (Sinan) Bešir 1971.god. 9. Alić (Abdurahman) Avdulah 1972.god.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  >>    slijedeća