599_0081.htm 599.80 ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI - ukop POTOČARI 20.9.2003.GODINE Prezime (ime oca) ime 1. Ahmetović (Kiram) Senad 1972. 2. Ahmetović (Osman) Sead 1958. 3. Alić (Abid) Hasan 1951. 4. Alić (Jusuf) Sabit 1972. 5. Alić (Muharem) Hidajet 1964. 6. Alihodžić (Šaban) Amir 1979. 7. Alispahić (Hamed) Hamdija 1947. 8. Avdić (Šaban) Salko 1953. 9. Bećirović (Mešan) Muriz 1974.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  >>    slijedeća