599.18 HasanoviŠ (Sejfo) Abdulah 1961 HasanoviŠ (Smajo) Alija 1927 HasanoviŠ (Vehbija) Fikret 1973 HasanoviŠ (Zahir) Fikret 1952 HasiŠ (Husein) Hasan 1962 HasiŠ (Husejin) Asim 1956 HasiŠ (Idriz) Esed 1960 HasiŠ (Jusuf) Muhamed 1976 HasiŠ (Zaim) Nurija 1946 HaskiŠ (Ibrahim) Adem 1937 HaskiŠ (Ismail) Samir 1977prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  >>    slijedeŠa