641_0004.htm 641.3 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Ovaj Kodeks je usvojen od svih Udruženja Udruga novinara u BiH na sjednici održanoj 29. aprila 1999. Kodeks je dopunjen: februara 2005., augusta 2006., decembra 2006. i juna 2011. od Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, u konsultaciji sa Udruženjima udrugama novinaru BiH. Opšte odredbe Novinari štampe i online medija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu novinari ) imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća