641_0013.htm 641.12 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Član 7 - Mogućnost odgovora Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik proci- jeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaga- nje će biti stavljena mogućnost nepo- srednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i ili netačno nave- dene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća