641_0015.htm 641.14 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Član 9 - Privatnost Novinari će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti. Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem. Član 10 - Osobe optužene za krivična djela Novinari neće nikoga tretirati kao kri- minalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća