641_0006.htm 641.5 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Novinari će razvijati svijest o ravno- pravnosti polova i poštivanju osobe- nosti kao integralnog dijela ljudskih prava. Novinari će štititi prava pojedinca, dok će u isto vrijeme podržavati pravo na informaciju koja služi javnom interesu. Ovaj Kodeks treba posmatrati u svjetlu oba pomenuta značenja. Član 1 - Interes javnosti Interes javnosti, u značenju ovog Kodeksa, definisan je kao postupak i ili informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnogprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća