641_0020.htm 641.19 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Novinari imaju obavezu da štite identi- tet onih koji daju informacije u povje- renju, bez obzira na to da li su ili ne te ličnosti izričito zahtijevale povje- rljivost. Član 14 - Autorska prava Novinari mogu koristiti razumne sažetke originala s ograničenim citatima, mate- rijale iz drugih publikacija ili nosi- laca autorskih prava, bez izričite do- zvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način. Značajna upotreba ili reprodukcija ci- jelog materijala zaštićenog autorskim pravima, zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samome materijalu.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća