641_0009.htm 641.8 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Član 4 - Diskriminacija Novinari moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, pol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje. Aluzije na nečiju etničku grupu, naci- onalnost, rasu, religiju, pol, seksua- lnu opredijeljenost, fizičku onespo- sobljenost ili mentalno stanje će biti napravljene samo onda kada su u dire- ktnoj vezi sa slučajem o kojemu se izvještava.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća