641_0005.htm 641.4 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama, kao i braniti načela slobode informisanja i pravo na pravedan komentar i kritičko novinarstvo. Novinari će se pridržavati opšteprihva- ćenih društvenih standarda pristojnosti i poštivanja etničke, kulturne i reli- gijske raznolikosti Bosne i Hercegovi- ne. Novinari će se pridržavati standarda ljudskih prava definisanih u međunaro- dnim i bosansko-hercegovačkim aktima o ljudskim pravima.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća