641_0016.htm 641.15 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Novinari imaju obavezu ne donositi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti. Novinari imaju obavezu da objave info- rmaciju o odbacivanju optužbe ili oslo- bađanju ličnosti za koju su ranije ob- javili da je optužena ili da je suđenje počelo. Član 10a - Zaštita svjedoka Novinari će pokazati poseban oprez i osjetljivost kod izvještavanja o svje- docima u sudskim procesima za ratne zločine, poštujući pravila i odredbe za neimenovanje zaštićenih svjedoka.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća