641_0012.htm 641.11 KODEKS ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontrove- rze, novinari će se potruditi da saslu- šaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odb- ije da se stavi na raspolaganje novina- ru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju. Član 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica Novinari, iako su slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća