411_0015.htm 411.14  Za emitovanje promotivnog materijala koji sadrži u poruci više oglašivača ili više proizvoda (robnih marki) različitih subjekata cijena se povećava za 30% na osnovne cijene ovog cjenovni- ka, osim u slučaju ovlaštenih zastupni- ka ili distributera marki koje se oglašavaju. Napomena: * Ekskluzivitet proizvoda u prekidu podrazumijeva da u istom komercijalnom prekidu neće biti emitovan spot konkurenata koji ugrožava ekskluzivitet branda koji se oglašava. * * a) TV reportaže su programi u trajanju od 1 minute do 6 minuta, a komercijalni programi su programi u trajanju od 30 do 60 minuta. b) Razlika između TV reportaža i komercijalnih programa u marketinškom smislu je u načinu i sadržaju prezentacije pokrovitelja.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća