411.27 1. Popusti oglašivačima odobravaju se po osnovi iznosa uplate za emitovanja propagandnih poruka u periodu od godinu dana. Iznos uplate je fakturisana vrijednost emitovanih propagandnih poruka umanjena za popust(e). 2. Ukoliko oglašivač ne realizuje ugovoreni iznos uplate za emitovanja propagandnih poruka po osnovu kojeg je korišten popust iz ovog Cjenovnika, bit će posebno zadužen u iznosu više korištenog popusta, sa rokom plaćanja odmah po prijemu zaduženja. 3. Ukoliko oglašivač prebaci ugovoreni iznos po osnovu kojeg je korišten popust iz ovog Cjenovnika, bit će posebno odobren u iznosu nekorištenog, a pripadajućeg popusta, osim popusta za lojalnost i popusta za povećanje budžeta definisanog tačkama 6, 7, 8.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća