411_0029.htm 411.28 4. Ukoliko oglašivač za emitovanje propagandnih poruka u programima RTVFBiH koristi usluge više oglašivačkih agencija, za odobrenje ugovorenog popusta se kao osnova uzima ukupni zbir uplata u toku ugovornog perioda od godinu dana. 5. U slučaju kad oglašivač ne podmiri dugovanja za emitovanje propagandnih poruka, RTVFBiH može odbiti nove narudžbe za emitovanje propagandnih poruka od oglašivača ili od agencija za oglašavanje, bez obzira da li ih je oglašivač naručio direktno ili posredstvom agencije.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća