411_0025.htm 411.24 VII USLOVI POSLOVANJA Za emitovanje propagandnih poruka RTV FBiH odobrava popust na cijene i to: 1. 75% popusta pozorištima, muzejima, umjetničkim galerijama, organizatorima koncerta ozbiljne muzike, filmskim distributerima i izdavačima knjiga u terminima do 17.00 sati i poslije 23.00 sata. 2. 50% popusta pozorištima, muzejima, umjetničkim galerijama, organizatorima koncerta ozbiljne muzike, filmskim distributerima i izdavačima knjiga u terminima od 17.00 sati do 23.00 sata. 3. Za promociju BiH turizma (turističke zajednice, banjsko-rekreativni centri, hoteli ...): 35% popust za godišnji iznos do 10.000 KM 40% popust za godišnji iznos od 10.001 do 20.000 KMprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća