411_0017.htm 411.16 f) U sklopu TV reportaža predstavljanje jednog oglašivača, proizvoda ili usluge ne smije trajati kraće od jedne (1) minute. g) U slučaju istovremenog predstavljanja više oglašivača, proizvoda i usluga, cijena emitovanja se povećava za 30% na osnovne cijene emitovanja ovog Cjenovniku, osim u slučaju ovlaštenih zastupnika ili distributera marki koje se oglašavaju.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća