../100/100_0001.htm../100/100_0001.htm411_0022.htm 411.21 Tehničke usluge Cijena   KM Snimanje studijskom kamerom (statično 1x) 100 KM Kompjuterska obrada gotovog materijala 90 KM Izbor muzike do 60 sekundi 40 KM - svaka daljnja minuta 20 KM Elektronska sinhronizacija do 60 sekundi 60 KM - svaka daljnja minuta 30 KM Elektronska sinhronizacija sa izborom muzike do 60 sekundi 100 KM - svaka daljnja minuta 50 KM Usnimavanje teksta 50 KM Presnimavanje na video traku do 60 sekundi (kasetu obezbjeđuje naručilac) 50 KM - svaka daljnja minuta 25 KM Za usluge produkcije koje nisu navedene u Cjenovniku posebno se formiraju cijene.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća