411_0023.htm 411.22 Napomena: * Cijena ne podrazumijeva troškove scenografije, scenarija, voditelja i emitovanja. Ove troškove snosi naručilac. VI NAJAVE DOGAĐAJA 1. Cijene i uslovi emitiranja najava događaja (koncerti i druge javne pri- redbe) koje RTVFBiH ne snima za potrebe direktnog ili odgođenog emitiranja kao i događaje za koje RTVFBiH nije otkupi- la prava prikazivanja, jednaki su redo- vnim cijenama i uslovima emitiranja og- lašivačkih poruka prema ovom Cjeniku. 2. Za najave događaja koje FTV snima radi emitiranja u svojim programima kao i za najave događaja čija je prava prikazivanja FTV otkupio, utvrđuju se uslovi i cijene emitiranja kako slijedi:prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća