../100/100_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm400_0001.htm411_0027.htm 411.26 SKALA POPUSTA ZA OGLAŠIVAČE (Ugovaranje bez posredovanja agencije) Iznos upl.KM Ugov.posr. Ugov.bez agen. za posr.agen. oglaš. popust u % popust u % 1. 5.001-20.000 1 2 2. 20.001-50.000 2 4 3. 50.001-100.000 4 6 4. 100.001-200.000 6 8 5. 200.001-300.000 8 10 6. 300.001-400.000 10 12 7. 400.001-500.000 12 14 8. Više od 500.000 14 17prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća