411_0024.htm 411.23 a) Najave događaja emitiraju se u slobodnim terminima za emitiranje poruka u blokovima ispred ili iza; b) U slučaju da najava sadrži sponzorsku poruku cijene emitiranja se uvećavaju za 30%. c) Cijene emitiranja: - do 16.00 i poslije 23.00 sati 3 KM 1 sekunda - od 16.00 do 19.00 sati 5 KM 1 sekunda - od 19.00 do 23.00 sati 10 KM 1 sekundaprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  >>    slijedeća