183_0001.htm184_0006.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.5 183     Dr Mevludin Tanović Npr.:Ti sad živis u gradu? - Da. Možeš li doći? - Mogu. Hoćeš li još parče torte? - Hoću. Jesi li napisala pismo? - Jesam. Dolaziš li sutra? - Dolazim. Potvrdni odgovor se može potencirati izrazom kako da ne i ponovljenim sadržajem pitanja. Npr.: Jesi li sinoć vidjela onog čudaka? - Kako da ne! Vidjela sam ga. Odrični odgovor može biti samo ne, ali i negirani glagol kao i odrični izrazi ma ne, nikako, nipošto, ni u kom slučaju i slično. ! Npr.:Dolaziš li sutra? - Ne. Ne dolazim. Vi ste sigumo još žedni? - Ma ne, šta Vam pada na pamet.Hoćeš li mi pomoći? - (Ne), neću.Nisi više žedna? - (Ne), Nisam.Možeš li mi pomoći? - Ne mogu. Hoćeš li sa mnom na igranku? - Ni u kom slučaju. Imam puno posla.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća