183_0001.htm184_0065.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.64 183     Dr Mevludin Tanović i niz drugih priloga(sljedeće, zato, onako i dr.). Isto tako je, na primjer, sljedeći iskaz samo onda jasan,ako i govornik i sagovornik znaju o kom čovjeku je riječ. Npr.: Taj čovjek mi se mnogo sviđa. Inače se imenice ili imeničke fraze u tekstu upotrebljavaju: kada se imenovano lice ili stvar prvi put uvodi u tekst, kada govornik pisac procijeni da je potrebno podsjetiti sagovornika o kojoj ličnosti ili stvari je riječ I ako se u tekstu pojavljuje više lica ili drugih pojmova. Povezanost teksta ostvaruje se samo indirektnom referencom, tj. upućivačkim elementima. Kako je naprijed već istaknuto, ovi elementi mogu da upućuju na lijevo, tj. na elemenat koji je u tekstu već spomenut, tada govorimo o a n a f o r a m a .prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća