183_0001.htm184_0007.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.6 183     Dr Mevludin Tanović Ovim pitanjem se traži samo djelimčna informacija o jednom dijelu iskaza. To su u stvari pitanja sa raznim upitnim riječma. Npr.:Ko sutra dolazi? - Merima.. Zašto Damir još nije stigao? - Zato što opet kasni.Kako si? - (Hvala na pitanju..) Dobro. Ne baš najbolje. Kada stiže voz? - U sedam sati. Gdje ću te naći? - U parku. Gdje ćete provesti ljeto?-Na moru.Kada ćeš opet doći? - Čim položim ispit. Parcijalna pitanja se često javljaju sa oblikom infinitiva (sa izostavljenim modalnim glagolom). Šta sad početi? (= Šta sad treba početi?) Kako uštedjeti struju? (= Kako možemo uštedjeti struju?) S kim podijeliti radost? (= S kim mogu podijeliti radost?) O čemu pričati sa njim?prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća