183_0001.htm184_0097.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.96 183     Dr Mevludin Tanović Pošto ovakvi elementi služe prije svega za raščlanjavanje teksta, nazivamo ih signalima za raščlanjavanje teksta. Ovi signali imaju istovremeno i funkciju konektora jer postavljaju granice tekstu, a u unutrašnjosti teksta ustanovljavaju posebne segmente, faze teksta. Stoga razlikujemo tri vrste ovih signala za raščlanjavanje: Uvodni signali (npr. početak pisma, naslov knjige ili članka, predstavljanje na telefonu i dr.). Završni signali (pozdrav na kraju pisma, pozdravljanje pri rastanku, potpis službe koja je izdala neko saopćenje ili naređenje itd.) Signali za obilježavanje pojedinih faza teksta. Oni se javljaju unutar teksta. Ovi signali se trojako koriste: a) Najavljivanje sljedeće argumentacije ili izlaganja, npr.:prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća