183_0001.htm184_0031.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.30 183     Dr Mevludin Tanović Mnogo rjeđe se čuje pomalo zastarjeli pozdrav koji se još koristi pri dužem ili konačnom rastanku:Zbogom! Mlađi i prisni prijatelji prekidaju kontakt sa:Zdravo! U novije vrijeme i sa: Ćao! Čao!Pri neobaveznom opraštanju prija- telja može se reći: Vidimo se! Čućemo se! Do sutra! Pred polazak na spavanje kaže se:Lahku Laku noć! U pisanom jeziku uobičajeni su slijedeći prekidi kontakta kao zvanični kliše:S (odlu- čnim) poštovanjem.S drugarskim pozdra- vima. Sa unošenjem lične note: S najbo- ljim željama.A u privatnim pismima: Puno srdačnih pozdrava od Adema. Ili: Pozdravlja te Huma. Potpisnik privatnog pisma često glagol koristi u 3. licu jednine a potpis je u nominativu: Voli te tvoja Hana.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća