183_0001.htm184_0075.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.74 183     Dr Mevludin Tanović Kao takav on vrši upućivačku funkciju u okviru kompleksne rečenice. Pošto su korelati sa svojom sintaksičkom funkcijom već opširno opisani, ovdje će se navesti samo neki primjeri.Npr.: Njega uvrijediti, to je nezamislivo. Priznati istinu, toga se plašim. Kolika on može pojesti, tome se svi čude. Život povrijeđenog zavisi od toga da li će ljekar stići na vrijeme. Prisvojni konektori se uglavnom javljaju u okviru jednog iskaza. Čest konektor je prisvojna zamjenica svoj za sva lica, a njome se upućuje ili na neku imenicu ili imeničku frazu ili rjeđe na neku zamjenicu. Npr.:Treba dati svakome svoje. Svoje oni neće nikada izdati.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća