183_0001.htm184_0017.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.16 183     Dr Mevludin Tanović (Znaš li bar zašto se boriš?) A? Kontaktni signali mogu da se jave i ispred nekog govornog čina, npr.:Znaš (li) šta ?-Sad idemo lijepo na igranku i zaboravimo brige. Jesi (li) vidjela? - Tako se to radi. Mada u ovim signalima ima i elemenata skretanja pažnje, oni ipak u prvom redu služe održavanju kontakta između govornika i sagovornika. Istu funkciju imaju i oblici imperativa ispred govornih činova. Npr.:Pazi Slušaj šta ću sad da ti kažem! Gledaj Vidi kako ja to radim.Čuj, po ti si to veoma dobro uradila!U telefonskim razgovorima koristi se partikula halo. Njome se uspostavljakontakt sa sagovornikum. Npr.:Halo, ko je tamo?Halo, s kim razgovaram?prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća