183_0001.htm184_0057.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.56 183     Dr Mevludin Tanović Govornik izražava svoje zodovoljstvo ili nezodovoljstvo zbog neke iznenad ne promjene. Na  iznenađenje  nadovezuje se najčešće  čuđenje  koje se izražava na veoma sličan način kao i  iznenađe- nje .Eksplicitno performativni oblici su rijetki: Iznenađuje me takvo pona- šanje. Iznenadila me je reakcija uče- nika. Potvrdni iskazi i partikule su česti: Ala taj brzo trči! Ala je ovdje vruće! Pa to nije moguće! Ma nemoj!Ma šta mi reče! Vidi ga, molim te! Upitni iskazi i partikule: Otkud sad pa ti ovdje? Ko bi se tome nadao? Ko bi to rekao?Šta ti pada na pamet? Govornik izjavljuje da protiv svoje volje prihvata nastalu situaciju koju (i inače) ne bi mogao izmijeniti.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća