183_0001.htm184_0045.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.44 183     Dr Mevludin Tanović U odnosu na samog govornika koristi se pogodbena rečenica uvedena subjunktorima da ili kod uz upotrebu partikule samo. Realizacija tako izraženih želja je ili neizvjesna ili nerealna. Npr.: Da mi je samo malo više vremena! Kad bih samo imala malo više vremena! Samo da mi se vrati moj sin! Kad bi mi se samo vratio moj sin!Da mi ga je opet vidjeti! Kad bih ga samo opet vidjela! I za izražavanje  želje  u odnosu na više lica, uključujući i govornika koristese ista sredstva: Da smo već kod kuće! Kad bismo već bili kod kuće!  Želje  koje se odnose na sagovornika sagovornike mogu se, međutim, izraziti dopunskim da ili neka rečenicama bez upotrebe upravnog glagola željeti.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća