183_0001.htm184_0073.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.72 183     Dr Mevludin Tanović Npr.: Majka ti poručuje ovo:da dođeš, pa će ti sve oprostiti. Konektori to i ono, međutim, direktno ukazuju na poznati objekat date radnje u vanjezičkoj stvarnosti. Npr.: Ti uzmi to, a ja ću ono tamo. U tekstu, međutim, kao upućivačaki elemenat to upućuje na nešto što je i govorniku i sagovorniku poznato, a ono na nešto što u tekstu još nije bilo spomenuto, što je novo i nepoznato sagovorniku. U takvoj upotrebi ovi konektori su najčešće upravne riječi zamjeničke fraze sa odnosnim rečenicama u kojima se iznosi ili poznat ili nepoznat sadržaj. Npr.: To je prava katastrofa,takav govor.To što govoriš, istina je. Ono što si ti tada govorio,sada svi prihvataju i ponavljaju kao svoj stav.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća