183_0001.htm184_0023.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.22 183     Dr Mevludin Tanović Možete li nam dati kupus jeftinije, pa ćemo uzeti sve. Hoćeš li me zamijeniti u petak, pa bih ja tebe slijedeće nedelje. Kod  pogađanja  govorniku je uvijek stalo da sagovornik uradi ono što on od njega traži. Govornik od sagovornika traži da se povinuje njegovom zahtjevu iznoseći sankcije koje bi primijenio u suprotnom slučaju. Kod  ucjene  je u prvom planu pritisak govornika na sagovornika. Sagovornik kao i kod  naređenja  nije u situaciji da slobodno odlučuje da li da se povinuje zahtjevu ili ne. Sagovorni- ku se ne daje alternativa, već se od njega traži:  Učini što zahtijevam, ako nećeš da ti ja nečim naškodim. Govornik je u poziciji nadmoćnijeg.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća