183_0001.htm184_0013.htm185_0001.htm186_0001.htm183_0001.htm100_0001.htm 184.12 183     Dr Mevludin Tanović Dođi ovamo! (zahtjev) Da dođem? (= Treba li da dođem?) Ima da me slušaš! (naređenje) Da te slušam? (= Moram li da te slušam?) Drugi primjeri( nakon prijekora): (Vidi šta si sad uradila.)Šta sam pa uradila? (Ne grdi me vječito!)(Kako se usuđujes da me vrijeđaš!?)Tebe da vrijeđam? (Od kud ti ta ideja?!) Nakon grdnje: (Ti si obična neznalica! Ja da sam neznalica?! ili: Zar ja? Nakon predstavljanja: (Ja sam Damir Danović.)Šta ste rekli? Vi ste Damir Danović?! Nakon autorzacije: (Ovim proglašavam sjednicu završenom.) Kažete da je sjednica završena? (A treća tačka dnevnog reda?) Odgovori sagovornika na ovakva povratna pitanja najčešće su kratki i glase: Da., Ne., Jesam., Rekla sam., Nisam. Npr.:(Sačekajte u hodniku.)prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97  >>    slijedeća